Ножиці Х–ХІІІ ст.

АРХЕОЛОГІЧНІ КОЛЕКЦІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ В.В. ТАРНОВСЬКОГО

Ножиці. Кінець Х – перша половина ХІІІ ст.

Шестовиця. Городище. Розкопки О.П. Моці, В.П. Коваленка, Ю.М. Ситого, 1998 р.

Чорний метал. Інв. № Арх-1521.