Нові надходження до бібліотеки музею

Нещодавно з Галузевого державного архіву Служби безпеки України на прохання Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського була передана бібліотечка, яка складається з 16 книг – видання співробітників архіву останніх років. Це – тематична добірка документів і монографій, у яких йдеться про діяльність репресивно-каральної системи СРСР у 1920–1930-ті роки, напередодні і під час Другої світової війни. Більшість книг розповідає про трагічні події в Україні і особливості функціонування карально-репресивної машини на українських землях.

IMG_9290У виданнях детально висвітлюються: становлення карально-репресивної системи в СРСР, її особливості, механізми функціонування системи ЧК-ГПУ-НКВС в Україні, їх працівників; національно-визвольний повстанський рух на початку 1920-х років; нищення української еліти – представників розстріляного відродження, політичних діячів, селянства; підготовку, перебіг та жертви масових політичних репресій 1937–1938 років; протистояння між УПА і каральною системою, про долі окремих в’язнів і, зокрема, Соловецького табору – одного з найсуворіших таборів колишнього СРСР.

Книги були створені на основі унікальних розсекречених документів, що зберігаються у Галузевому державному архіві СБУ, більша частина яких опублікована вперше. Документальні матеріали і монографії були видані протягом 1997–2013 років.

Чернігівський історичний музей імені В.В. Тарновського принагідно дякує Галузевий державний архів СБУ за подарунок.

«Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937-1938 рр.» (2010 р.) у 2-х частинах;

«З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ» (науковий і документальний журнал за 2009 –2012 рр.);

«Національно-визвольний повстанський рух в Україні наприкінці 1920–1921 рр. Анотований покажчик» (2011 р.);

«Остання адреса. До 60-річчя Соловецької трагедії» (1997–1999 рр.) у 3-х томах;

«Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р.: документи ГДА СБ Укоаїни» (2013 р.) у 2-х частинах;

Шаповал Ю., Пристайко В., Золотатьов В. «ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи» (1997 р.).