Науковий співробітник музею здобув науковий ступінь кандидата історичних наук

17 грудня на засіданні спеціалізованої вченої ради у Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т. Г. Шевченка відбувся захист дисертації наукового співробітника Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського Миколи Володимировича Гороха на тему “Створення та функціонування системи Торгсину на Чернігівщині (1932–1936 рр.)” за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Діяльність Торгсину упродовж майже півстоліття залишалася “білою плямою” історіографії, замовчувалася з ідеологічних міркувань. Що ж стосується історії створення та функціонування Чернігівської облконтори “Торгсин”, то вона досі не виокремлювалась як предмет наукового дослідження.

У роботі відтворено історію становлення і розвитку Чернігівської обласної контори “Торгсин”, досліджено формування організаційно-адміністративної структури контори та її торгової мережі, визначено соціально-побутове становище номенклатурних працівників, уперше проаналізовано основні показники роботи облконтори, висвітлено процес “мобілізації” валютних цінностей міського та сільського населення, встановлено обсяги надходження побутового золота, коштовностей, іноземної валюти, а також продажу товарів через мережу осередків контори. Більшість віднайдених та використаних М. Горохом архівних документів уперше були введені до наукового обігу. Автор підрахував, що Чернігівська облконтора протягом 1932–1936 рр. вилучила у жителів області щонайменше 881 кг хімічно чистого золота та 24 т хімічно чистого срібла.

Науковим керівником дисертанта став доктор історичних наук, головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України В.І. Марочко, а офіційними опонентами – доктор історичних наук, завідувач кафедри історії України Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна професор В.В. Калініченко та кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка Т.П. Демченко, які у своїх виступах відзначили високий рівень праці пошукача, що попри незначні зауваження цілковито заслуговує на присудження ступеня кандидата історичних наук. Своєрідно родзинкою захисту став позитивний відгук на автореферат дисертації М. Гороха, який надійшов від доктора історичних наук, професора Університету Південної Кароліни (Колумбія, Південна Кароліна, США) професора О.О. Осокіної, яка є автором першої та єдиної на сьогодні монографії, в якій проаналізовано соціально-економічну і соціально-культурологічну діяльність об’єднання в масштабах СРСР. Зокрема вона зазначила: “Диссертация Николая Владимировича Гороха является не только первым исследованием результатов деятельности Черниговской конторы Торгсина, но и вообще первым специальным и всеохватывающим региональным исследованием деятельности Всесоюзного объединения “Торгсин”, основанным на представительной и комплексной базе источников, ранее не известных исследователям. В этом состоит главное значение и новизна этой работы”.

Члени спеціалізованої вченої ради схвально відгукувалися про дисертацію М. Гороха, високо оцінивши концептуальні засади дослідження, виважений науковий стиль тексту, логічність викладення матеріалу, збалансованість аналізу фактів та їх теоретичного осмислення, і одностайно проголосували за присудження вченого ступеня кандидат історичних наук науковому співробітнику Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського М.В. Гороху.

Колектив музею щиро вітає Миколу Гороха із захищеною дисертацією, бажає нових наукових здобутків і чекає докторської дисертації!