Мазепина книга 1726 року

У серії “Джерела до вивчення козацтва” вийшла “Мазепина книга. Перепис маєтностей ясновельможного пана гетьмана 1726 року. Збірник документів” (2023 рік, видання друге, виправлене). Упорядник – старший науковий співробітник Чернігівського обласного історичного музею імені В.В. Тарновського, кандидат історичних наук Ігор Ситий. Видавець – Віталій Рябцев, друк – ТОВ “Друкарня “Рута” (Кам’янець-Подільський). Рецензенти – доктор історичних наук, професор Віктор Брехуненко та  доктор історичних наук, професор о. Юрій Мицик.

В виданні публікується текст унікальної пам’ятки української рукописної спадщини – Мазепиної книги, збірника документів 1726 року, який містить описи Батурина, Любеча та 72 сіл, хуторів, слобід, що територіально знаходились в межах Чернігівського, Ніжинського, Стародубського, Прилуцького полків, частина з яких належала І. Мазепі. Рукопис книги зберігається у Чернігівському історичному музеї імені В.В. Тарновського, походить з колекції відомого мецената та збирача української старовини Василя Тарновського-молодшого.

Перше видання “Мазепиної книги” вийшло у світ 2005 року.