Лунниця Х–ХІ ст.

АРХЕОЛОГІЧНІ КОЛЕКЦІЇ

ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ В.В. ТАРНОВСЬКОГО

Лунниця. Рубіж Х – ХІ ст.

Гущинський скарб. 1930-ті роки.

Срібло. Інв. № Арх-1093.