Карта Київської губернії 1811 року

Карта Київської губернії зі Статистичного Атласу Київської губернії. 1811 р.

Папір. Інв. № Ал-365. Каталог В. Тарновського 1900 р. № 925-Р.