До історії роду Шафонських

Про діяльність нашого видатного земляка, нащадка українських козаків, лікаря-епідеміолога, юриста, історика – Опанаса Филимоновича Шафонського (1744–1811) написано багато наукових публікацій, але щодо історії його роду чи родини дуже мало архівних відомостей та відповідних розвідок дослідників. Серед унікальних джерел, які проливають світло на історію роду Шафонських й зберігаються в фондах нашого музею, варто зазначити «Канонник» – кириличну стародруковану книгу релігійного змісту 1746 року видання. Цей стародрук зберігався у родині нашого земляка. На чистих сторінках книги, бо папір у XVIII – XIX ст. був досить дорогий, містяться рукописні записи про родину вченого. Вони належали зятю рідної сестри матері Опанаса Филимоновича, про якого відомостей ми не маємо.

Відповідно до записів знаємо де і коли померла мати О. Шафонського – Агафія Іванівна: «1789 года априля 12 числ тіотушка наша Агафія Ивановна вдовствующая сотникова умре погребена в церкве его сооружением на кладбищу Сосницком в одном с ея мужем склепу». В рукописних замітках вказана інформація й щодо сестри А. Шафонської – Пелагеї Іванівни, її дівоче прізвище: «1794 года декабря 16 числа теща моя Пелагія Ивановна дочь Пинская вышеписаной Шафонской родная сестра умре…». Входячи із процитованих записів ми можемо стверджувати, що Агафія була похована разом з чоловіком у родовій усипальниці в Сосниці 12 квітня 1789 року, а її рідна сестра мала дівоче прізвище Пінська.

Між іншим, в книзі згадуються сейсмічні (землетрус у Києві 1802 року), метеорологічні явища, опис сну автора, повсякденні події та фрагментарні згадки з родинної історії. Можливо, що записи велися навіть не однією людиною, а декількома. Таким чином, рукописні записи родини Шафонських в «Каннонику», безсумнівно, є цінним джерелом родинної історії та повсякдення XVIII ст., яке потребує подальшого наукового вивчення.

Цікаво, що в генеалогічному розписі роду Шафонських вміщеному у «Родословній книзі Чернігівського дворянства» графа Г. Милорадовича (1839–1905) відсутні будь-які згадки про матір Опанаса Шафонського, її родину. Щодо іншого відомого дослідника дворянських родоводів В. Модзалевського (1822–1920), то в його «Малоросійському родословнику» взагалі відсутній опис роду Шафонських.

Науковий співробітник,

кандидат історичних наук Валентин Ребенок