До історії магдебурзького права

У 2020 році виповнилося 397 років з часу надання Чернігову магдебурзького права. Воно виникло у XII ст. в саксонському місті Магдебург і мало виключне значення для розвитку міського самоврядування.

Довгий час у Європі магдебурзьке право поширювалося у вигляді латиномовних рукописів та друкованих видань (з XV ст.). На теренах Польщі перші книги з права та коментарі до нього перекладені рідною мовою видаються вже в другій половини XVI ст. Одним із перших переклав та доповнив поясненнями магдебурзьке право краківський міщанин і правник – Бартоломей Ґроїцький (1519/34–1605). Його праці були популярними серед міських урядників та юристів, а тому неодноразово перевидавалися.

Наше рідне місто отримало магдебурзьке право 27 березня 1623 року, відповідно до універсалу короля Речі Посполитої Сигізмунда ІІІ Вази. У магдебурзькому привілеї було визначено новий прапор, герб міста і печатку магістрату – святий Владислав в обладунках з червоною хоругвою. Цей святий був покровителем польського королевича Владислава – адміністратора Чернігівського воєводства.

Серед цінних предметів в колекції нашого музею є правнича збірка міського права XVI ст. під назвою «Реєстр до порядку і до пунктів магдебурзького права та цесарського» перекладена польською мовою саме Б. Ґроїцьким, надрукована готичним шрифтом у Кракові 1567 році. Ця книга – своєрідний довідник для урядників магістрату. Вона містить основні положення щодо організації міського самоуправління, судочинства, класифікації злочинів і системи покарання.

Походить цей довідник з книжкової колекції засновника нашого музею, мецената, нащадка козацької старшини Василя Тарновського-молодшого.

Науковий співробітник,

кандидат історичних наук Валентин Ребенок