Гребінь Х ст.

АРХЕОЛОГІЧНІ КОЛЕКЦІЇ

ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ В.В. ТАРНОВСЬКОГО

Гребінь з накладками. Перша половина Х ст.

Шестовиця, посад городища Коровель.

Розкопки В.П. Коваленка, 2000 р.

Кістка, бронза. Інв. № Арх-1055.