Гребінь ХІ–ХІІ ст.

АРХЕОЛОГІЧНІ КОЛЕКЦІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ В.В. ТАРНОВСЬКОГО

Гребінь. Кінець ХІ – початок ХІІ ст.

Чернігів (Вал). Розкопки В.А. Богусевича, 1951 р.

Кістка, метал. Інв. № Арх-1893.