Автограф Михайла Максимовича

Автограф Михайла Максимовича. Переклад “Слова о полку Ігоревім” українською мовою. 1855 р.

Рукопис. Інв. № Ал-504/17-99/4. Каталог В. Тарновського 1900 р. № 946-Р.