Автограф Миколи Гоголя

Автограф Миколи Гоголя. Лист до В.В. Тарновського-старшого від 20.03.1847 р.

Папір, чорнила. Інв. № Ал-150. Каталог В.В. Тарновського 1900 р. № 933-Р.